17 ธันวาคม 2561สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล

โพสต์16 ธ.ค. 2561 20:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ความเข้มแข้งในจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจ ความรู้ และอัธยาศัยที่ดี จึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ” พระราชดำรัสแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ตุลาคม 2518 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา แจ้งข้อราชการเพื่อทราบและดำเนินการ (ภาพกิจกรรม)
Comments