17 พฤษภาคม 2561 ผอ.สพม.32 พบครูละหานทรายรัชดา ฯ

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:12โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 พบเพื่อนครู พร้อมมอบนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยมี นายเรืองรวิศ พายุหะธํารงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับนโยบาย

ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ขอให้คุณครูได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน โดยให้เอาใจใส่ ใส่ใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของข้าราชการครู ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีหลากหลาย การประเมินผลก็ต้องหลากหลายด้วย ให้ประเมินตามสภาพจริง และปรับระบบการวัดประเมินผลไปสู่คุณภาพ ยกระดับผู้เรียน วิชาเลือกที่ยากเด็กเรียนแล้วตก ก็ไม่ให้เด็กเลือก เช่นวิชาคณิตศาสตร์ เรียนแล้วตก แล้วยังตกวิชาเลือกอีก ปรับวิธีการและการไม่ทอดทิ้งเด็กหลังห้อง ให้ดูแลทุกคน ทีมบริหารให้จริงจังกับเด็กเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิธีการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้โฟกัสอยู่ตรงนี้ .   ภาพกิจกรรม
Comments