17 พฤศจิกายน 2560 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบออนไลน์

โพสต์28 พ.ย. 2560 19:35โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 08.20 น ที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีบุคลากร สพม.32 ผู้บริหารและครู ร.ร.รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และรร.ห้วยราชพิทยาคม พร้อมใจให้ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบออนไลน์ (ITA Online)  (ภาพกิจกรรม)
Comments