17 มกราคม 2561 " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

การประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
วันนี้(17 มกราคม 2561) เวลา 08.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประกอบพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำพานพุ่มดอกไม้มาถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
Comments