17 เมษายน 2562 “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:43โดยPhakpoom Phatchanee


“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 16/2562 เช้าวันนี้ ( 17 เมษายน 2562) เวลา 07.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32 (บุรีรัมย์) #rพุธเช้า #สพม.32 #มัธยมบุรีรัมย์ #สพฐ. ▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน https://bit.ly/2UjGwGQ ▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู https://bit.ly/2KZ36VZ ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. -โครงการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://bit.ly/2Iqh6G5 -การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ปี 2562 https://bit.ly/2PcpBVN   ภาพกิจกรรม
Comments