17 ก.ย. 63 " จุดประกาย "

โพสต์2 พ.ย. 2563 22:16โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 22:41 ]

        วันที่ 17 กันยายน 2563  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พบคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ข้อคิด กำลังใจ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง โดยมีว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และคณะเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องสามัญสำนึก สพม.32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32/
Comments