17 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:09โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (17 กพ.61) เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างความรู้กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน นำกระบวนการสหกรณ์มาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ พฤติกรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 ประธานพิธีเปิด วิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ (ภาพกิจกรรม)
Comments