16 มิถุนายน 2563 " ระเบิดภายใน "

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:48โดยPhakpoom Phatchanee

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด . #ระเบิดจากข้างใน . ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ดังพระราชดำรัสว่า “ระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว หรือตั้งตัว อย่าให้โดยที่ผู้รับยังไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ . วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากร แนะนำบุคลากรใหม่ในสังกัด ทั้งนี้ได้ให้บุคลากรทั้งใหม่และเก่าตระหนักในการทำงานที่คนใหม่ต้องมาทดแทนคนเก่า เหมือนใบไม้ผลิใบ (ภาพกิจกรรม)
Comments