16 เมษายน 2564 มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์18 เม.ย. 2564 18:50โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 16 เม.ย.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดในทุกจังหวัด โดยมี นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)
Comments