16 กุมภาพันธ์ 2561 " ไม่ทิ้งเด็กหลังห้อง ที่นาโพธิ์พิทยาคม "

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:06โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม อ.นาโพธิ์ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) “ No Child Left Behind ” สู่การปฏิบัติ การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการสร้างเด็กให้เป็นนักคิด ปฏิรูปการพัฒนาครู ปฏิรูปสื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนและการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ มือถือ จึงควรให้เด็กมีความรู้ในเรื่อง ภาษา เทคโนโลยี และมีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรม)
Comments