16 กรกฎาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:18โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

“…ความรู้ที่ใช้ได้ผลนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ นำมาใช้การได้ทันที และนอกจากความรู้ด้านลึก คือวิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงแล้ว ความรู้ด้านกว้าง คือ วิชาการอื่น ๆ ทั่วไป ย่อมเป็นปัจจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย…” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2561 ) บุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สุนทรียสนทนา คณะศึกษานิเทศก์แจ้งกิจกรรม .  ภาพกิจกรรม
Comments