16 ก.พ. 64 "ห่วงใย ห่างไกล ไวรัสโควิด-19"

โพสต์16 ก.พ. 2564 22:11โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2564 22:23 ]


        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments