15 ต.ค. 63 " สามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน "

โพสต์5 พ.ย. 2563 18:31โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2563 18:32 ]

"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกัน และกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหา ทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน..." . ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท . พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ หมู่บ้านตัวอย่าง โครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี . วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ . วันนี้ ( 15 ตุลาคม 2563 ) เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา รองผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากร (ภาพกิจกรรม)
Comments