15 ต.ค. 63 " สามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน "

โพสต์5 พ.ย. 2563 18:31โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2563 00:46 ]

        วันที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. "...ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกัน และกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหา ทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ หมู่บ้านตัวอย่าง โครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓. รองผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากร (ภาพกิจกรรม)แหล่องข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments