15 มกราคม 2563 พบผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

โพสต์14 ม.ค. 2563 22:25โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ (15 มกราคม 2563 ) เวลา 07.35 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกิจกรรมรับนักเรียน/กิจกรรมหน้าเสาธง และพบผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3
พร้อมมอบเกียรติแก่คณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทั้งนี้ได้แนะแนวการดำเนินชีวิตและการศึกษาต่อแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาพกิจกรรม)

Comments