15 ม.ค. 64 "สพม.32 ยุคใหม่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"

โพสต์17 ม.ค. 2564 19:55โดยnanthana tadsana


        วันที่ 15 มกราคม 2564  เวลา 08.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การปฏิบัติตนแบบ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและ เว้นระยะห่างทางสังคม ในการทำกิจกรรม ต่าง ๆ และในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา รองผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากร/บุคลากรในสังกัดร่วมแลกเปลี่ยนข้อราชการ. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments