15 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ม.ค. 2563 17:59โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2563 18:00 ]


สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
    วันนี้ ( 15 มค 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ อาคารมัธยมศึกษา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
    ทั้งนี้มีคณะกรรมการร่วมประชุม จำนวน 65 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ คณะทำงานรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์การสอบ คณะทำงานจัดทำข้อมูลโรงเรียน คณะทำงานฝ่ายการเงิน คณะทำงานสรุปและรายงานผล คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ภาพกิจกรรม)
Comments