15 มิถุนายน 2563 " ระยะห่างที่มั่นคง "

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:45โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 15 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากร แนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ฯ สพม.32 ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.32 บอกเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้แก่บุคลากรใหม่ที่ย้ายมาทราบประเพณี วัฒนธรรมองค์กรของสพม.32 เพื่อทราบและเป็นแนวปฏิบัติ  (ภาพกิจกรรม)
Comments