15 มีนาคม 2561 สพม.32 " ก้าวต่อไป"

โพสต์22 มี.ค. 2561 00:52โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (15 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32(บุรีรัมย์) เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบน โดยร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สุนทรียสนทนาในข้อราชการของกลุ่มงาน ณ ลานหน้าอาคารมัธยม 1
รองผอ.สพม.32 แจ้งการปฏิบัติงานว่าด้วยการประชุมของบุคลากรในกลุ่มงาน ขอให้ดูตารางเวลาของการประชุม การส่งงานให้ทันกำหนดเวลา และขอให้นำผลของอบรมพัฒนาจิต มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในสำนักงาน (ภาพกิจกรรม)
Comments