15 เมษายน 2563 " พุธเช้า ข่าวสพฐ. "

โพสต์3 มิ.ย. 2563 20:11โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 15 เมษายน 2563 ) เวลา 07.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference . เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกนที่ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (ภาพกิจกรรม)
Comments