15 ก.พ. 64 "ครูผู้ช่วย"

โพสต์15 ก.พ. 2564 18:21โดยnanthana tadsana


        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกศจ.อื่น มาขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกศจ.บุรีรัมย์ 14 โรงเรียน จำนวน 21 ราย โดยมีบัญชี กศจ.ชัยภูมิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ราย คณิตศาสตร์ 4 ราย ภาษาจีน 1 ราย ภาษาอังกฤษ 6 ราย สังคม3 ราย และบัญชีกศจ.นคราชสีมา สาขาวิชาภาษญี่ปุ่น 2 ราย. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments