15 ก.ค.63 " ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน "

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:36โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 15 ก.ค.63 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ( ครั้งที่ 2/2563) เพื่อชี้แจงผลการรับนักเรียนของนักเรียน และรายงานผลการติดตามของสำนักงานคณะกรรมกากรและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คณะกรรมการประกอบด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว ดำเนินการจัดประชุมโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   (ภาพกิจกรรม)
Comments