15 ก.ค.63 "ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสรร ฯ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2563"

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:34โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 15 ก.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 . โดยมีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ที่ต้องเลือกจาก Shopping List 25 รายการ จำนวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ต้องเลือกจาก 12 รายการ จำนวน 10 โรงเรียน  (ภาพกิจกรรม)
Comments