14 ธันวาคม 2560 ผอ.สพม.32 " พบเพื่อนบุคลากร "

โพสต์9 ม.ค. 2561 23:48โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (14 ธันวาคม 2560 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พบบุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ในการทำงาน ทำงานเดิม ทำให้สบายใจ เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน รอบๆตัวมีสิ่งที่ให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา โลกโซเซียลสามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัด ก้าวทันโลก ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยก้าวไปสู่เด็กดี มีความสุขและเก่ง ของครอบครัวและประเทศไทย (ภาพกิจกรรม)
Comments