14 ส.ค. 63 "ผู้หนักแน่นในสัจจะ"

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:30โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2563 00:57 ]

       วันที่ 14 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น.นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
"...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม..."
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 รองผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากร (ภาพกิจกรรม)


 
แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32/
Comments