14 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 "ประชุมสรุปความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปฯ "

โพสต์10 ธ.ค. 2561 20:27โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 14 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะกรรมการการร่วมประชุมสรุปความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1- 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 สำหรับในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ได้ดำเนินการจัดการสนามแข่งขันทั้งหมด 15 สนามและจัดนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล เวทีศักยภาพนักเรียน กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงศักยภาพและความสามารถเผยแพร่ผลงานโรงเรียน ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆเช่นด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณสนามช้าง อารีน่า .  (ภาพกิจกรรม)
Comments