14 มีนาคม 2561 สพม.32 " ก้าวต่อไป "

โพสต์22 มี.ค. 2561 00:49โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (14 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32(บุรีรัมย์) เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน โดยร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สุนทรียสนทนาในข้อราชการของกลุ่มงาน ณ ลานหน้าอาคารมัธยม 1 (ภาพกิจกรรม)
Comments