14 เมษายน 2563 " วันครอบครัว "

โพสต์3 มิ.ย. 2563 20:06โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ (14 เมษายน 2563 ) เวลา 08.39 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ไหว้พระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท พระประจำสำนักงาน พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ยาย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และ “ วันครอบครัว ” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ . ผอ.สพม.32 ได้นำกล่าว ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประจำสำนักงาน พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ยาย ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และได้ใช้เวลาดูแลครอบครัวให้เกิดความรักและความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้น  (ภาพกิจกรรม)
Comments