14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

โพสต์15 ก.พ. 2561 18:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ มาลิณีจุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครู 
โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ คณะศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ฯ (ภาพกิจกรรม)
Comments