14 ก.พ. 63 โรงเรียนพระครูพิทยามคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ HUGPRAKRU เซราะแอง ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์21 ก.พ. 2563 00:49โดยPhakpoom Phatchanee

วันที่ ( 14 ก.พ. 63 ) เวลา 08.30 น. โรงเรียนพระครูพิทยามคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ HUGPRAKRU เซราะแอง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีเปิดงานโดยมีนายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคมดำเนินการจัดงาน กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหารตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมกิจกิจกรรม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารคณะครูนักเรียนที่ได้จัดกิจกรรมและเป็นกิจกรรมการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความรู้ประสบการณ์ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา นำมาแสดงในกิจกรรม HUGPRAKRU เซราะแอง   (ภาพกิจกรรม)
Comments