14 กันยายน 2561 ผอ.สพม.32 นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:23โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ในภาพอาจจะมี 25 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรจุใหม่ในเขตตรวจราชการที่ 14 รวม 9 คน (ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต2-3, ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-3, ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1, ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.สพม.32-33) ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งแต่ละ สพท.ได้นำเสนอจุดเด่น, กลยุทธ์ในการบริหารจัดการของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกัน ณ โกลด์เม้าท์เท่น วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนคราชสีมา โดยมี นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานเขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมด้วย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ร่วมวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดี .  ภาพกิจกรรม
Comments