13 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

โพสต์13 ธ.ค. 2561 19:47โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพ ฯ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ฯและประกาศเจตนารมณ์สร้างคนดีให้แผ่นดิน โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน กับองค์กรภาคีร่วมดำเนินการและหน่วยทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา คณะครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว (ภาพกิจกรรม)
Comments