13 ส.ค. 63 " การดำเนินการสอบภาษาอังกฤษ ฯ "

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:27โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 22:43 ]


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563
.
สำหรับการจัดสอบครั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น (HCEC) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้มีการทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหูฟัง การจัดระยะห่างที่นั่งสอบ ชุดหูฟังและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพพร้อมใช้งานในการสอบ (ภาพกิจกรรม)
Comments