13 ส.ค. 63 " การดำเนินการสอบภาษาอังกฤษ ฯ "

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:27โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 23:57 ]


        วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 สำหรับการจัดสอบครั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น (HCEC) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้มีการทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหูฟัง การจัดระยะห่างที่นั่งสอบ ชุดหูฟังและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพพร้อมใช้งานในการสอบ (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32/
Comments