13 พฤษภาคม 2563 สพม.32 "พัฒนาครูผู้ช่วยระบบออนไลน์ "

โพสต์3 มิ.ย. 2563 21:52โดยPhakpoom Phatchanee

สพม.32 พัฒนาครูด้านคุณธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยระบบออนไลน์ . ผอ.สพม. กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นครูผู้ช่วยจำนวน 71 ราย ที่ต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  (ภาพกิจกรรม)
Comments