13 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล"

โพสต์10 ธ.ค. 2561 20:18โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

“ เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ” พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 วันนี้ ( 13 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการและการทำงานที่ใช้การคิดสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้งานประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ .  (ภาพกิจกรรม)
Comments