13 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมบุรีรัมย์เกมส์"

โพสต์10 ธ.ค. 2561 20:23โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 13 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ,คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และประมวลผล และคณะกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ( พ.ศ.2562) “ บุรีรัมย์เกมส์ ” เพื่อให้การเตรียมตัว การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์ “ (พ.ศ.2562 ) ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2562 โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2( พ.ศ. 2562) “รมย์บุรีเกมส์” โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( บุรีรัมย์) นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในสังกัดสพม.32 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม .  (ภาพกิจกรรม)
Comments