13 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " ประชุมสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การตัดสิน ฯ"

โพสต์10 ธ.ค. 2561 20:21โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 13 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มวิชาการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการแข่งขัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการประชุมในลักษณะแยกกลุ่มประสานงานกับผู้รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการแข่งขันในแต่ละภาค โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มวิชาการในรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา (ภาพกิจกรรม)
Comments