13 ม.ค. 64 "รางวัลพระราชทาน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม"

โพสต์14 ม.ค. 2564 19:09โดยnanthana tadsana        วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินนักเรียนเข้ารับรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนมาให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของเด็กหญิงญาณิศา ชมเชย นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี 2563. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments