13 ม.ค. 64 "รางวัลพระราชทาน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม"

โพสต์14 ม.ค. 2564 19:02โดยnanthana tadsana        วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินนักเรียนเข้ารับรางวัล ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชนมาให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของนายสนธยา เอี่ยมคงสี นักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี 2563. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments