13 ม.ค. 2561 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:29โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (13 ม.ค. 2561) เวลา 11.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ประเภทเดี่ยว โดยการแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง/เล่นดนตรี และการเต้นรำ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ผ่านเข้ารอบและเป็นผู้แทนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ไปแข่งขันในระดับภาค ประกอบด้วย นายพิรพัฒน์ จาไธสง นางสาวมัณฑนา ราคาโคตร นายสุพัฒน์ รัตนสิทธิ์ นางสาวกุลสตรี คงประหลาดเปรื่อง นายอัชฎา ทรงประโคน นางสาวช่อผกา การรัมย์ นายสมบัติ พิทักษ์หมู่ และนางสาวนันท์นภัส ปะมาคะเต (ภาพกิจกรรม)
Comments