13 มีนาคม 2561 สพม.32 " ก้าวต่อไป "

โพสต์21 มี.ค. 2561 19:33โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (13 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32(บุรีรัมย์) เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน โดยร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สุนทรียสนทนาในข้อราชการของกลุ่มงาน ณ ลานหน้าอาคารมัธยม 1

สุนทรียสนทนา(วันนี้) ผอ.สพม.เชิญชวนบุคลากรในสังกัดไปเยี่ยมโรงเรียน ชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดูอาคาร สถานที่ที่สวยงามของโรงเรียน และวันนี้ สพม.32 มีการจัดอบรมพัฒนาจิตบุคลากรทางการศึกษา 2 วัน 2 รุ่น ( 13 -14 มีค.61 ) ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ (ภาพกิจกรรม)
Comments