13 กรกฎาคม 2560 คณะศึกษาดูงานเขตสุจริตจาก สพป.รอ.1

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:58โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

13 ก.ค. 60 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ สพม.32 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตสุจริตจาก สพป.รอ.1 เป็นเขตลำดับที่ 76
Comments