13 กรกฎาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ฯ

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ สพม.32 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติโครงการความร่วมมือระหว่าง สพป.บร 1,3,4 และ สพม.32 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32 (ชมภาพกิจกรรม)
Comments