13 กันยายน 2560 สพม.32 "สพฐ.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย PLC "

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:08โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย PLC จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมไชยมงคล
Comments