12 พฤศจิกายน 2561 สพม." ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2563 "

โพสต์10 ธ.ค. 2561 20:11โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 12 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมคณะกรรมการการเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม . (ภาพกิจกรรม)
Comments