12 มกราคม พ.ศ. 2561 สพม.32" โครงการบริจาคเลือดฯ วันครู"

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ซึ่งสพม.32ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาค โลหิตเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเสียสละ ผู้ที่บริจาคโลหิตได้รับความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ที่บริจาคโลหิต การเตรียมตัวก่อนบริจาค และทราบถึงสถานที่ที่รับบริจาค ประโยชน์จากการบริจาค ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล พร้อมรับฟังการบรรยายความเข้าใจในการบริจาคโลหิต โดยนายแพทย์ เดชดนัย วรรณพงษ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทั้งหมด จำนวน 225 คน ได้รับเลือดจำนวน 143 UNIT ( 57,200 CC )
(ภาพกิจกรรม)
Comments