12 ม.ค. 64 "ร่วมใจ สู้ต่อไป การ์ดอย่าตก"

โพสต์12 ม.ค. 2564 22:26โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2564 22:30 ]

       วันที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 08.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) และนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ. สพม. 32 และ รอง ผอ. สพม.32 แจ้งเรื่องมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid -19) พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงบุคลากรในสังกัด / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งเรื่องการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments