12 มีนาคม 2561 " โรงเรียนเสมือนบ้าน "

โพสต์15 มี.ค. 2561 21:36โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 12 มีนาคม 2561) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( บุรีรัมย์) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ที่มีเขตบริการโรงเรียนติดชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นโรงเรียนเสมือนบ้าน 1ใน 3 โรง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู ในการขับเคลื่อนจุดเน้นตามนโยบาย สพม.32 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการ น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ยกระดับคุณภาพนักเรียนตามแนวคิดที่ว่า No Child Left Behind ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง ในการสร้างขีด ความสามารถการแข่งขันของนักเรียนในสังกัด ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ (ภาพกิจกรรม)
Comments