12 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ก.พ. 2563 23:50โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนธันวาคม 2562 แก่ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนพนมรุ้ง ในประเภทต่างๆ ดังนี้ . เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 นางสาวปวีณา อาจเอื้อม ครูผู้สอน นางสาวจันทรา ปักการะโถ เหรียญทองการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 นายกิตติพัฒน์ มูลคำ ครูผู้สอน นายเทพพงษ์ ว่องไว เหรียญทองการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 นางสาวจิรารัตน์ ยาทา ครูผู้สอน นายเทพพงษ์ ว่องไว และรางวัลเด็กที่ทีความประพฤติดีมี “ วัฒนธรรมวินิต ” ผู้นำทางวัฒนธรรม นางสาวจิตสุภา เสน่รัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments