12 ก.ค. 60 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:53โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

12 ก.ค. 60 บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต 
Comments