11 ตุลาคม 2560 " สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "

โพสต์25 ต.ค. 2560 03:01โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 รักษาราชการแทน(ผอ.สพม.32)เยี่ยมชม และให้กำลังใจการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ " สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะครู นักเรียนกว่า 1200 คน ร่วมซ้อมกระบวนท่ารำ อย่างเต็มรูปแบบ ก่อนแสดงจริงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช หน้าพระเมรุมาศจำลองในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ (ภาพกิจกรรม)
Comments